Κυριακή 6 Μαρτίου 2011

ΗΠαναγια στη Μεγαλη Χωρα"... η αγάπη μου για τον τόπο, την ιστορία του αλλά και την ιδιαίτερη ευλάβεια προς την Παναγία της Μεγ. Χώρας με έκαναν να γράψω. Η ιδιαίτερη πατρίδα μου Μεγ. Χώρα ή Ζαπάντι αλλά και ο Ιερός Ναός της Παναγίας αποτελεί τόπο ιερό, φορτισμένο με ευλάβεια, μνήμες ιστορικές αλλά και προσωπικές καθώς μεγαλώσαμε ανάμεσα στα μνημεία των προγόνων... Επίσης ένας λόγος ακόμα είναι η ελλιπής γνώση των περισσοτέρων ως προς την αξία του μνημείου της Βασιλικής Της Μεγάλης Χώρας και της ιστορίας της κωμόπολης καθώς και της συνεχούς λειτουργίας επί 15 τουλάχιστον αιώνες στον εν λόγω Ιερό Ναό..."

Από τον πρόλογο του καταπληκτικού αυτού βιβλίου του π. Γεωργίου Κατσαούνη στο οποίο παραθέτει ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία για την ευρύτερη περιοχή, την εκκλησιαστική διοίκηση του παρελθόντος αλλά και του παρόντος, στοιχεία μελετών των αρχαιολογικών ερευνών και προφορικές πηγές από τη ζωή των κατοίκων . Η έλλειψη πηγών ήταν ένα πρόβλημα ουσιαστικό για τη συγγραφή του Πονήματος.