Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2016

ΖΕΙΔΩΡΟΝ: Η Χρυσούλα Τασολάμπρου και η χορωδία της «Αγίας Σκ...

ΖΕΙΔΩΡΟΝ: Η Χρυσούλα Τασολάμπρου και η χορωδία της «Αγίας Σκ...: Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα από τα πιο σύγχρονα μέρη στη γη, εξακολουθούν να υπάρχουν κοινότητες εδώ που διατηρούν τις παραδο...

Δεν υπάρχουν σχόλια: