Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην ημεριδα «Ψηλαφώντας το ηχόχρωμα» Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τα μάτια των τυφλών σε γραφή Braille


 

Δεν υπάρχουν σχόλια: