Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

«Ψηλαφώντας το ηχόχρωμα» Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τα μάτια των τυφλών σε γραφή Braille

 

To Σάββατο 18 Νοεμβρίου έλαβε χώρα η Ημερίδα «Ψηλαφώντας το ηχόχρωμα» Η Βυζαντινή Μουσική μέσα από τα μάτια των τυφλών σε γραφή Braille με κύριο στόχο τη λεπτομερή ενημέρωση της μουσικής εκπαίδευσης των τυφλών στη Βυζαντινή Σημειολογία και περιγραφή του συστήματος Braille (μουσικογραφία τυφλών).

Εγινε αναφορά στις μεθόδους γραφής του Χρυσαφίδη και Δωροθέου και οι τρόποι με τους οποίους διαβάζουν τη μουσικού τα άτομα με πρόβλημα όρασης από την καθηγήτρια Βυζαντινής Μουσικής Χρυσούλα Τασολάμπρου και εκτενής αναφορά στα εκτυπωμένα βιβλία από τον Φάρο Τυφλών και το Σύλλογο Εκκλησιαστικής Μουσικής Τυφλών Ιεροψαλτών.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι στην Ημερίδα είχαν ενδεικτικό ειδικό φυλλάδιο με μουσικό κείμενο βυζαντινής παρασημαντικής τυπωμένο σε γραφή Braille, από τον Φάρο Τυφλών Καλλιθέας.

Η Ημερίδα επίσης στόχευε γενικότερα στο να ανασχεθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός των τυφλών σε θέματα καθημερινότητας, εκπαίδευσης, αλλά και ειδικότερα επί του θέματος της εκμάθησης Βυζαντινής Μουσικής.

Σε συνεργασία με τον Δημήτρη Τσακιρίδη, τυφλό μουσικό ο οποίος μας έστειλε βίντεο με ενημερωτικό υλικό που αφορά την γραφή Braille, είχαμε στη διάθεσή μας πολύ χρήσιμες πληροφορίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: