Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Αγνή Παρθένε Δέσποινα _ Agni Parthene_ Χορωδία Αγία Σκέπη ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Αγνή Παρθένε Δέσποινα_عذراء يا أم الاله _ Agni Parthene Ήχος πλ. Α _ Tonus Plagal of the First _ Mode 5 Γυναικεία Βυζαντινή Χορωδία Αγία Σκέπη _ Agia Skepi Choir (GREECE) Διεύθυνση χορωδίας :Τασολάμπρου Χρυσούλα _ Choir Director : Chrysoula Tasolamprou

 MĂNĂSTIREA ALEXANDRU VLAHUŢĂ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: